Werkers in het buitenland

De reizende kerk - 'onze' veldwerkers
Wij ondersteunen veldwerkers in Mongolië, China, Servië, Turkije en Zuid-Afrika. Voor de veiligheid van de veldwerkers publiceren wij niet al te veel details over het geweldige werk wat zij doen.

Het beheer van de zendingskas van de EGZ is tot 31/12/2013 ondergebracht geweest in een stichting; Stichting Zending EGZ. Vanaf 31 december 2013 is deze stichting gestopt en worden alle activiteiten direct vanuit de gemeente, onverminderd, voortgezet.

Ondersteuning van de veldwerkers
Twee gezinnen zijn in 2012 uitgegaan vanuit de EGZ. Wij zien hen als een vooruitgeschoven post van onze gemeente. Als ondersteunende gemeente staan wij achter de veldwerkers met gebed en in een aantal gevallen ook met een maandelijkse financiële ondersteuning. Indien er 'nood' is in het veld of als er behoefte is aan geld voor speciale projecten dan zetten wij, indien nodig, projectcollectes in voor extra ondersteuning.

Veldwerkers & de gemeente
Om de binding tussen veldwerker en de gemeente te borgen proberen wij ook @Home groepen te koppelen aan een veldwerker. Zij bouwen dan directe communicatie op met de veldwerker.

Veldwerkers die met verlof komen krijgen gelegenheid om een update over hun werk te geven binnen de gemeente. Door middel van email, Skype en video boodschappen houden wij regelmatig contact met de veldwerkers. Via de wekelijkse EGZ gemeente nieuwsbrief ontvangen leden van de gemeente van de meeste veldwerkers regelmatig hun nieuwsbrieven.

Stichting Zending EGZ
Om aan de nieuwe regels van de belastingdienst, voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), te voldoen zijn de gegevens van Stichting Zending EGZ (opgeheven) openbaar. Wij hebben de gegevens onder Transparante-ANBI gepubliceerd.