Gebed, profetie en bevrijding

Gebed

Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. - Jeremia 29:12 -

Wij geloven dat er tijdens iedere samenkomst mensen geraakt worden door de onvoorwaardelijke liefde van God de Vader. Dat is wat Jezus door ons heen laat zien en doet. Ben je geraakt tijdens de dienst en wil je hierover verder praten of voor je laten bidden? Dan kun je na de dienst terecht bij het gebedsteam in onze gebedsruimte.

Profetie

Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend, bemoedigend. - 1 Korinthe 14:3 -

Wanneer je op zoek bent naar antwoorden, verlangt naar een bemoediging of wanneer je gewoon iets moois van God wil ontvangen kun je terecht bij het profetisch team. Zij geven door wat God zelf tegen je wil zeggen. Een schitterend cadeau dat niets kost, maar wel onbetaalbaar is. Je vindt het profetisch team iedere 3e zondag van de maand, achter in het gebouw.

Bevrijding

Allereerst staat bevrijding altijd in de bredere context van de gemeentezorg:

Heling door herstel en aanvaarding van gebrokenheid, alles tot eer van God

Pastorale zorg is gericht op de hele mens naar geest, ziel en lichaam. Bevrijding is onderdeel van het pastoraat, meer specifiek gericht op de geest, op "aan het licht brengen" en wegsturen.

Wanneer je hulp wilt aanvragen, klik dan hier voor het Gemeentezorg aanvraagformulier.