Gebed en profetie

Gebed

Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren. - Jeremia 29:12 -

Wij geloven dat er tijdens iedere samenkomst mensen geraakt worden door de onvoorwaardelijke liefde van God de Vader. Dat is wat Jezus door ons heen laat zien en doet. Ben je geraakt tijdens de dienst en wil je hierover verder praten of voor je laten bidden? Dan kun je na de dienst terecht bij het gebedsteam in onze gebedsruimte.

Profetie

Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend, bemoedigend. - 1 Korinthe 14:3 -

Wanneer je op zoek bent naar antwoorden, verlangt naar een bemoediging of wanneer je gewoon iets moois van God wil ontvangen kun je terecht bij het profetisch team. Zij geven door wat God zelf tegen je wil zeggen. Een schitterend cadeau dat niets kost, maar wel onbetaalbaar is. Je vindt het profetisch team iedere 3e zondag van de maand, achter in het gebouw.