Gemeentezorg

De EGZ heeft o.a. als visie omzien naar elkaar en gemeente zijn. Hierin wordt o.a. voorzien door middel van Gemeentezorg voor geest, ziel en lichaam. De vormen pastoraat, diaconaat en gebedswerk zijn speerpunten van de gemeente en werken dan ook nauw samen.

Missie: 'Mensen opnieuw verbinden'

Visie: Mensen zijn in alle omstandigheden in staat om hun ‘Christen zijn’ handen en voeten te geven.

Heling door herstel en aanvaarding van gebrokenheid, alles tot eer van God. Van hieruit willen wij mensen (opnieuw) verbinden met God, zichzelf en de ander.

Alle zorgaanvragen dienen persoonlijk door de aanvrager (alleen leden EGZ) te worden opgestuurd naar het Zorgloket EGZ via zorgloket(at)evangelischegemeente.nl. Het Zorgloket is bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur en binnen 2 werkdagen krijgt u een reactie van het Zorgloket. Naar aanleiding van een zorgaanvraag zal er contact met u worden opgenomen en volgt er in principe een Oriënterend Zorg Gesprek (OZG).

Heeft u vragen m.b.t. Gemeentezorg EGZ, stuur dan een mail naar het Zorgloket.

Gemeentezorg EGZ