Wie zijn wij

God houdt van alle mensen en die bijzondere liefde raakt ons diep. Geen wonder dus dat we dat graag met andere willen delen. Door wie wij zijn en door wat we doen willen we onze omgeving bereiken met een boodschap die leven brengt; de boodschap van het Evangelie. Jong en oud, gezinnen met kinderen en singles, senioren en jongeren, iedereen is van harte welkom in onze samenkomsten.

Hieronder lees je onze missie, visie en waarden die iets meer vertellen waar we voor staan. Wil je dit zelf ervaren? Bezoek dan een van onze samenkomsten. We hopen je binnenkort te ontmoeten.

 

Onze missie

In onze gemeente wordt iedereen gezien. Mensen komen er tot levend geloof. Door goede geestelijke voeding is er groei en herstel. We trainen en rusten mensen toe te dienen vanuit passie, en uit te reiken naar onze omgeving. Hierdoor wordt Gods koninkrijk zichtbaar.

Onze visie

Wij zijn een eigentijdse kerk. Een familie waar elke generatie een plek heeft. Met elkaar groeien we in geloof en liefde, en bereiken we onze omgeving met het goede nieuws van Jezus.

Onze waarden

Een familie – Wij zijn het gezin van God.
Dienstbaar – We dienen elkaar en zorgen voor elkaar.
Genadevol – We accepteren, waarderen en vergeven elkaar.
Toegankelijk – We zijn een gastvrije gemeente die groeit.
Royaal – We zijn royaal.

Onze geloofsbelijdenis

 1. Wij geloven dat de Bijbel het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God is.
   
 2. Wij geloven in één eeuwig God die zich openbaart in drie personen: De Vader, De Zoon en De Heilige Geest.
   
 3. Wij geloven dat elk mens zondig is en daarom van nature geestelijk dood. Wij geloven dat het noodzakelijk is dat ieder mens zich bekeert van zonde en in geloof het verlossingswerk van Jezus Christus aan het kruis als een geschenk accepteert (wedergeboorte).
   
 4. Wij geloven dat Jezus Christus, Gods Zoon, volledig mens en volledig God is. Hij is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Hij leefde een perfect leven zonder fouten, nam al onze zonde op zich, stierf daarmee aan het kruis en stond weer op uit de dood. Op deze manier betaalde Hij de straf die wij eigenlijk verdienen als gevolg van onze zonden. Vandaag zit Jezus aan de rechterhand van God de Vader als onze Hogepriester en Middelaar. Hij heeft alles gedaan wat noodzakelijk is voor onze redding.
   
 5. Wij geloven dat een mens alleen gered wordt door geloof in Jezus Christus. Door Hem worden we geestelijk tot leven gewekt, en worden we verzoend met God en hebben een relatie met Hem. God is onze Vader en wij zijn Zijn Kinderen. Het is een geschenk van God aan de mensen. We kunnen het niet verdienen of er door eigen werken iets aan toevoegen.
   
 6. Wij geloven in de waterdoop door onderdompeling waarbij bekering en geloof in Jezus Christus de voorwaarden zijn.
   
 7. Wij geloven dat het avondmaal een feestelijke herdenking is van het sterven van Jezus Christus. Door het eten van het brood en het drinken van de wijn staan we stil bij wat Jezus voor ons aan het kruis heeft betaald en wat wij door geloof in Jezus ontvangen hebben.
   
 8. Wij geloven in de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest is door Jezus gestuurd en woont in ons. De Heilige Geest is vanaf de Pinksterdag continu aan het werk om de gelovigen te bekrachtigen heilig te leven en de dingen te doen die Jezus ons heeft voorgedaan. Wij geloven dat de doop in de Heilige Geest een aparte gebeurtenis is die kan plaatsvinden na de wedergeboorte.
   
 9. Wij geloven dat Jezus al onze ziekten heeft gedragen en dat het Gods wil is dat we gezond zijn.
   
 10. Wij geloven dat alle wederom geboren christenen geroepen zijn om het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, met kracht te vertellen aan de hele wereld, waarbij wonderen en tekenen de gelovigen zullen volgen.
   
 11. Wij geloven dat de ware kerk wordt gevormd door alle wederom geboren christenen ongeacht kerkelijke stroming of denominatie.
   
 12. Wij geloven dat de mens werd geschapen om voor altijd te bestaan. Er is dus voor iedere mens een start maar geen einde. Geloof in Jezus als redder en verlosser zijn bepalend voor je eeuwige bestemming. We zullen ofwel eeuwig van God gescheiden zijn, of eeuwig met God verenigd. Voor eeuwig gescheiden van God is het eeuwige leven in de hel, voor eeuwig leven met God is het eeuwige leven op de nieuwe aarde.
   
 13. Wij geloven dat onze Heer Jezus Christus nog terugkomt zoals Hij beloofd heeft.

We zijn een gemeente die leeft!

Jezus heeft de gemeente bedacht om Hem te vertegenwoordigen. Daarom vinden het belangrijk om te groeien in aantal, ervaring en ontwikkeling. We zorgen daarom voor goede condities die dat mogelijk maken. Door zo te groeien met elkaar zijn we een gemeente die leeft.