Open Maaltijd

In het Nieuwe Testament zien we Jezus vele malen aan tafel gaan met zijn discipelen.                                                                               
Maar ook met mensen die hij ontmoet, van welke rang of stand dan ook. Het bekendste voorbeeld hiervan is Zacheüs in Lucas 19.
Aan de tafel leren we wat het betekent om familie te zijn en hoe te leven in verantwoordelijke, liefdevolle relaties. We ontwikkelen er het gevoel van thuis zijn en erbij horen. De maandagavond is de vaste avond voor de open maaltijd. Je bent vanaf 17:45 uur welkom in de huiskamer van de EGZ, we starten om 18:00 uur met de maaltijd en sluiten stipt om 19:30 uur af. In verband met de voorbereidingen is vooraf aanmelden noodzakelijk (graag voor vrijdag 18.00 uur), iedereen is welkom.
Opgeven kan via openmaaltijd(at)evangelischegemeente.nl met vermelding van je naam en datum.

Er zijn geen kosten aan verbonden, er zal een potje staan voor een bijdrage.
Klik hier om online te geven De data tot aan de zomervakantie zijn: 22 januari, 5 februari, 4 maart, 18 maart, 15 april, 29 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni, 24 juni en 8 juli.