"Laat de kinderen tot Mij komen, houd ze niet tegen" Markus 10:14.

De kinderkerk is een plek waar elk kind welkom is zoals hij of zij is. Jezus houdt van ieder kind!

In de kinderkerk mogen de kinderen ervaren dat ze geaccepteerd en geliefd zijn door God. Ze leren Jezus kennen als Vriend en Redder en ontdekken wat Hij door ze heen kan én wil doen door de kracht van de Heilige Geest.

De kinderkerk is ook een plek waar de kidneren elkaar leren kennen en samen kunnen bouwen aan vriendschappen. De liefde van Jezus voor de kinderen staat centraal. Elk kind mag weten dat het geliefd, mooi en kostbaar is. 
 

God ontmoeten en elkaar

De kinderkerk is voor alle kinderen, iedereen is welkom!