"Laat de kinderen tot Mij komen, houd ze niet tegen" Markus 10:14.

 

Alle kinderen zijn welkom!!

De kinderkerk is een plek waar kinderen ervaren dat ze geaccepteerd en geliefd zijn door God de Vader; waar zij Jezus leren kennen als Vriend en Redder en ontdekken wat Hij door hen heen kan én wil doen door de kracht van de Heilige Geest.

De kinderkerk is ook een plek waar de kinderen elkaar leren kennen en samen kunnen bouwen aan vriendschappen.

God ontmoeten en elkaar