Samen gezin zijn

Onze gemeente bestaat uit verschillende mensen van alle leeftijden. Wat ons samenbrengt is het geloof in onze Vader. Zo vormen we samen Gods gezin.


GEZIN

We zijn een gezin, een familie. We delen lief en leed met elkaar en dragen zorg voor elkaar. We zijn een kerk waar de verschillende generaties elkaar aanmoedigen om te groeien en van elkaar te leren. We bouwen samen aan sterke relaties en huwelijken, gefundeerd op Gods woord, trouw en onvoorwaardelijke liefde. 

GROEI

We groeien geestelijk naar volwassenheid. De gemeente is een plek waar je geestelijk kunt groeien met als gemeenschappelijk doel: ontdekken wie we zijn in Jezus. 

GEVEN

We geven en bouwen samen aan Gods Koninkrijk. Door de kracht van Gods Geest kunnen we samen deze wereld de hoop bieden die alleen Hij biedt. Samen met de andere kerken delen we Zijn liefde uit in onze omgeving. Zo hebben we impact in de samenleving. 

 

Samen zijn we één familie: Gods gezin.