Veilige Kerk

De EGZ wil een kerk zijn waar jij je als lid of gast veilig voelt. Een plek waar grenzen gerespecteerd worden en grensoverschrijdend gedrag op het gebied van misbruik en/of manipulatie voorkomen wordt. We beseffen dat we als kerk niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. De EGZ heeft Omgangsregels opgesteld die gelden voor alle leden en bezoekers.
Om misbruik te melden of te bespreken heeft de EGZ interne en externe vertrouwenspersonen.
 

Interne vertrouwenspersonen
Binnen de EGZ worden een aantal vertrouwenspersonen aangesteld die je kunt benaderen als je geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag of een vorm van misbruik in onze gemeente. Deze vertrouwenspersonen staan open voor jouw verhaal en kunnen je adviseren hoe hiermee om te gaan. De interne vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van het leidinggevend team. 
>> meer informatie over de rol van vertrouwenspersoon en contactgegevens


Extern vertrouwenspersoon
De EGZ is aangesloten bij Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). SEM heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij vormen van misbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, maar ook machts- en/of financieel misbruik. 

De leidinggevenden van de EGZ onderschrijven de SEM gedragscode.
Met klachten over misbruik kan je terecht bij het landelijke SEM-meldpunt. SEM is op werkdagen te bereiken van 9.00 -17.00 uur via het telefoonnummer: 085 - 488 14 49. Voor meer informatie over SEM: www.wijzijnsem.nl