Geven

God deelt royaal aan ons uit en daagt ons uit hetzelfde te doen naar anderen. Als kerk willen we daarom royaal uitdelen, ook in geld. We geven aan goede doelen, dichtbij en ver weg en bouwen aan Gods Koninkrijk. Doe je mee? Door een gift naar ons over te maken draag je bij aan ons werk in Zeewolde en ver daarbuiten.

Waarom geven we geld aan God?

Geld geven aan God lijkt in eerste instantie misschien wat vreemd. God heeft immers geen gebrek aan geld, want alles is al van Hem. Voor ons is het echter belangrijk te leren dat geld geven een manier is om God te aanbidden, Hem te danken en om God in staat te stellen jou te zegenen.
De bijbel leert ons dat we God op de eerste plek zetten door de eerste 10% van wat we in onze handen krijgen aan Hem te geven. Dat noemen we onze tienden. Dit is geen verplichting of wet. Het is een geestelijk principe dat je verbindt met de zegen van God en je in staat stelt om God te danken en te aanbidden.

Hoe kun je geven?

Geven kan op diverse manieren:

  • Via ons donatieformulier
  • Overmaken naar  bankrekening van de Evangelische Gemeente Zeewolde: IBAN NL73 SNSB 0939 0963 90
  • Een eenmalige of doorlopende machtiging via je eigen bankrekening
  • Contant tijdens de zondagse diensten
  • Via de app GIVT


Periodieke schenking

Giften aan de Evangelische Gemeente Zeewolde vallen onder Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) regeling en zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Hierbij geldt echter wel een minimum, de zogenaamde drempel. De drempel is 1% van uw drempelinkomen. Naast een minimum geldt eveneens een maximum: 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Het is mogelijk om het gehele bedrag van je bijdrage af te kunnen trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels van 1% of niet meer dan 10% van je verzamelinkomen). Dat kan alleen als je je verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Evangelische Gemeente Zeewolde over te maken. Daarbij kun je zelf bepalen of je maandelijks een gift overmaakt of eens per kwartaal, halfjaar of jaar. Ook de hoogte van de periodieke schenking bepaal je zelf.

Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de Evangelische Gemeente Zeewolde. Op de website van de Belastingdienst vind je een voorbeeld van van zo'n schriftelijke overeenkomst.


Nalatenschap

Wanneer je na overlijden iets aan de EGZ wil nalaten dan kan dat via een legaat of erfstelling. Dit kun je laten vastleggen in een testament. Wil je hier meer over weten? Dan informeren we je er graag over.


Jaarverslag

We zijn een kerkgenootschap met een ANBI-status. Dat betekent dat we transparant zijn over hoe we met onze financiële middelen omgaan. 
Een beknopt overzicht van ons laatste jaarverslag is beschikbaar: Beknopt jaarverslag 2021