Geven

God deelt royaal aan ons uit en daagt ons uit hetzelfde te doen naar anderen. Als kerk willen we daarom royaal uitdelen, ook in geld. We geven aan goede doelen, dichtbij en ver weg en bouwen aan Gods Koninkrijk. Doe je mee?

Waarom geven we geld aan God?

Geld geven aan God lijkt in eerste instantie misschien wat vreemd. God heeft immers geen gebrek aan geld, want alles is al van Hem. Voor ons is het echter belangrijk te leren dat geld geven een manier is om God te aanbidden, Hem te danken en om God in staat te stellen jou te zegenen.
De bijbel leert ons dat we God op de eerste plek zetten door de eerste 10% van wat we in onze handen krijgen aan Hem te geven. Dat noemen we onze tienden. Dit is geen verplichting of wet. Het is een geestelijk principe dat je verbindt met de zegen van God en je in staat stelt om God te danken en te aanbidden.


Door een gift naar ons over te maken draag je bij aan ons werk in Zeewolde en ver daarbuiten. Je kunt op verschillende manieren bijdragen aan het werk van de EGZ:

Geven via de website
Via het donatieformulier machtigt u de Evangelische Gemeente Zeewolde om een door u gekozen bedrag van uw rekening af te schrijven. Snel, simpel en veilig. 

Doorlopende machtiging
Wil je maandelijks of per kwartaal doneren? Gebruik dan uw bankierenapp om een doorlopende machtiging in te stellen. Het rekeningnummer van de EGZ is NL73 SNSB 0939 0963 90.

Geven tijdens de diensten
Tijdens de samenkomsten wordt een oproep gedaan om te geven. Dit kan door de qr-code te scannen en een bedrag via ideal over te maken. 

Via een Periodieke schenking of Nalatenschap

Giften voor het werk van de zendelingen kunnen worden overgemaakt op hetzelfde rekeningnummer. Vermeld dan duidelijk de naam van de stichting. Het bedrag wordt dan volledig naar de stichting overgemaakt die de zendeling(en) ondersteunt.

Vragen? Mail naar admin(at)evangelischegemeente.nl.
 

Jaarverslag

We zijn een kerkgenootschap met een ANBI-status. Dat betekent dat we transparant zijn over hoe we met onze financiële middelen omgaan. Een beknopt overzicht van ons laatste jaarverslag is beschikbaar: Jaarverslag 2022