Wie zijn wij

God houdt van alle mensen en die bijzondere liefde raakt ons diep. Geen wonder dus dat we dat graag met andere willen delen. Door wie wij zijn en door wat we doen willen we onze omgeving bereiken met een boodschap die leven brengt; de boodschap van het Evangelie. Jong en oud, gezinnen met kinderen en singles, senioren en jongeren, iedereen is van harte welkom in onze samenkomsten.

 

Samen (Zijn) kerk zijn

Jezus is de gemeente (de kerk) begonnen om Hem te vertegenwoordigen en zichtbaar te maken vandaag de dag. Daarom is het belangrijk om samen te blijven groeien in ervaring, ontwikkeling en aantal. We zorgen daarom voor goede condities die dat mogelijk maken. Door zo te groeien met elkaar zijn we een gemeente die leeft.

 

Gezin

We zijn een gezin, een familie. We delen lief en leed met elkaar en dragen zorg voor elkaar; een kerk waar de verschillende generaties elkaar aanmoedigen om te groeien en van elkaar te leren. We nemen deel aan samenkomsten, @homes en groepen. Bouwen samen aan sterke relaties en huwelijken, gefundeerd op Gods woord, trouw en onvoorwaardelijke liefde. 

Groei

We groeien geestelijk naar volwassenheid De gemeente is een plek waar je geestelijk kunt groeien met als gemeenschappelijk doel: ontdekken wie we zijn in Jezus. Daarvoor is het nodig dat we wederom geboren zijn, gedoopt in water en Geest, we Gods beloften en principes kennen en kunnen toepassen. 

Geven

We geven en bouwen samen aan Gods koninkrijk. Samen kunnen we, door de kracht van Gods Geest, in deze wereld de hoop bieden die alleen Hij biedt. Daarmee bouwen we mee aan Gods koninkrijk, individueel en als gemeente. Samen met anderen (kerken, stichtingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven) delen we Zijn liefde uit in onze omgeving. Zo hebben we impact in de samenleving. 

Meer weten over onze identiteit, onze visie, onze waarden en wat we geloven? Lees het hieronder. Wil je dit zelf ook ervaren? Je bent van harte welkom in een van onze samenkomsten. We hopen je daar te ontmoeten.

Ons leiderschapsteam

Het leidersteam van de Evangelische Gemeente bestaat uit oudsten en diakenen die leiding geven aan de pijlers, de teamleiders en de verschillende onderdelen binnen onze gemeente. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijks leiding van de gemeente waarbij de diakenen de teams ook praktisch aansturen. 

 

Jannis Lootens
Oudste
jannis.lootens@evangelischegemeente.nl
Jan Jacob de Maa
Oudste
janjacob.de.maa@evangelischegemeente.nl
Michiel Koelewijn
Oudste
michiel.koelewijn@evangelischegemeente.nl
Christa Lootens
Oudste
christa.lootens@evangelischegemeente.nl
Mattanja de Maa - Koornstra
Oudste
mattanja.de.maa@evangelischegemeente.nl
Annemieke Koelewijn
Oudste
annemieke.koelewijn@evangelischegemeente.nl

Michel de Fauw
Diaken
Omzien en Aanmoedigen
michel.de.fauw@evangelischegemeente.nl
Carola de Fauw
Diaken
Omzien en Aanmoedigen
carola.de.fauw@evangelischegemeente.nl
Suzanne Bais
Diaken
Jong en Krachtig
suzanne.bais@evangelischegemeente.nl
Matthijs Bais
Diaken
Jong en Krachtig
matthijs.bais@evangelischegemeente.nl
Henri Grootkarzijn
Diaken
Diensten en Bijeenkomsten
henri.grootkarzijn@evangelischegemeente.nl
Janet Grootkarzijn
Diaken
Diensten en Bijeenkomsten
janet.grootkarzijn@evangelischegemeente.nl
Jeannette Heijns
Diaken
Gemeente in Groepen
jeannette.heijns@evangelischegemeente.nl
Erik Heijns
Diaken
Gemeente in Groepen
erik.heijns@evangelischegemeente.nl