Open Maaltijd

We zijn gestart met een pilot van drie maanden met een twee wekelijkse Open Maaltijd in het EGZ gebouw.

Dit bericht is geplaatst op 02-11-2023


In het Nieuwe Testament zien we Jezus vele malen aan tafel gaan met zijn discipelen. Maar ook met mensen die hij ontmoet, van welke rang of stand dan ook. Het bekendste voorbeeld hiervan is Zacheüs in Lucas 19.
Aan de tafel leren we wat het betekent om familie te zijn en hoe te leven in verantwoordelijke, liefdevolle relaties. We ontwikkelen er het gevoel van thuis zijn en erbij horen.

De volgende data zijn 13 november, 27 november en 11 december in de huiskamer van de EGZ. Je bent welkom vanaf 17:45 uur, we starten om 18:00 uur met de maaltijd en sluiten stipt om 19:30 uur af.
In verband met de voorbereidingen is vooraf aanmelden noodzakelijk, iedereen is welkom!
Gedurende de pilot kunnen er maximaal 10 gasten per avond aansluiten. Opgeven kan via openmaaltijd(at)evangelischegemeente.nl met vermelding van je naam en datum.
Er zijn geen kosten aan verbonden, er zal een potje staan voor een bijdrage.

Gaan we jou ook zien?

Roy - Marian - Eefje - Linda - David