Nalatenschap

Dit bericht is geplaatst op 06-04-2023

U kunt de EGZ op twee manieren in uw testament opnemen: met een legaat of met een erfstelling.

Legaat
Een legaat is een vaststaand bedrag, of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp. De grootte of aard is in het testament beschreven en voor zover van toepassing, waarvoor het is bestemd.

Erfstelling
Het is mogelijk de EGZ als erfgenaam (voor een deel) van de erfenis te benoemen. Een erfgenaam is een persoon of organisatie (bijvoorbeeld de kerk) die de rechten en de plichten van de overledene overneemt. Als je de EGZ tot (mede-)erfgenaam benoemt in je testament, dan wordt zij, samen met eventueel andere erfgenamen, verantwoordelijk voor je nalatenschap. Je kunt in het testament aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Notaris
Een testament laat je opmaken door een notaris. In het testament is vermeld waar de nalatenschap uit bestaat en of het gaat om een legaat of een erfstelling. De keuze daartoe is de vrije wil van de erflater.
 

Erfbelasting
Goede doelen met ANBI status hoeven geen belasting te betalen over een erfdeel of legaat. Ze zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen goede doelen hun aandeel in een nalatenschap voor de volle 100 procent inzetten voor hun doelstelling.