Periodieke gift

Dit bericht is geplaatst op 06-04-2023

Giften aan de Evangelische Gemeente Zeewolde vallen onder Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) regeling en zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Hierbij geldt echter wel een minimum, de zogenaamde drempel. De drempel is 1% van uw drempelinkomen. Naast een minimum geldt eveneens een maximum: 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Het is mogelijk om het gehele bedrag van je bijdrage af te kunnen trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels van 1% of niet meer dan 10% van je verzamelinkomen). Dat kan alleen als je je verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Evangelische Gemeente Zeewolde over te maken. Daarbij kun je zelf bepalen of je maandelijks een gift overmaakt of eens per kwartaal, halfjaar of jaar. Ook de hoogte van de periodieke schenking bepaal je zelf.

Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de Evangelische Gemeente Zeewolde. Op de website van de Belastingdienst vind je een voorbeeld van van zo'n schriftelijke overeenkomst.

De ingevulde overeenkomst mag per mail naar info(at)evangelischegemeente.nl