Ontdek Gods Hart, bouw Gods Koninkrijk

Ontdek Gods Hart, bouw Gods Koninkrijk

Dit bericht is geplaatst op 16-09-2021

 

Het is goed voor de ontwikkeling van ieder kind, tijd samen met de ouders te hebben, te leren, te ontdekken, mogen zijn en uit te stappen. Er kan daardoor een hartconnectie ontstaan die veiligheid biedt, vertrouwen bouwt en moedig maakt. Onze Maker heeft dat zo ingeregeld omdat dit een afspiegeling is van Hem.   
 
Wanneer wij als mensen (Zijn kinderen) tijd apart zetten om Gods hart te zoeken zullen we Zijn hart vinden (belofte!) en steeds beter leren kennen. In Zijn nabijheid worden we veranderd, vernieuwd en verfrist. Bij Vader kunnen onze gedachten, gevoelens en hart op één lijn met die van Hem, onze Hemelse Vader, komen. Zo kunnen wij, als Zijn zonen en dochters, Hem vertegenwoordigen in ons leven van alledag. Kunnen we Zijn kerk en Zijn koninkrijk bouwen. Vaders liefde en hoop zichtbaar maken in deze wereld.
 

“Zet nu uw hart en uw ziel erop, de Here, uw God, te zoeken. Op dan! Bouwt het heiligdom van de Here God” Koning David - 1 Kronieken 22 


Het jaarthema is Ontdek Gods Hart, bouw Gods koninkrijk.
We willen als gezin, broers en zussen, jong en oud, nog meer leren om vanuit de relatie met God uit te stappen in ons dagelijks leven.
Er zijn soms situaties in ons leven waarin we de moed kunnen verliezen of extra moed nodig hebben. We misschien het zicht op God verloren hebben en daardoor de connectie met Hem kwijtgeraakt zijn. Of we de passie kwijtgeraakt zijn om het huis en koninkrijk van God te bouwen met de gaven, talenten, tijd of financiën die we gekregen hebben.
Welke situatie voor jou speelt, het is ons verlangen om samen te ontdekken dat we het niet op eigen kracht hoeven doen, maar Vaders hart naar ons uit gaat en we mogen samenwerken met Hem!