Stil

Pieter Sijl

Het is Stille Zaterdag. Ik had nog nooit van die dag gehoord. Kende alleen maar Goede Vrijdag en Pasen. Een paar jaar geleden bleek de zaterdag die daar tussenin ligt stil te zijn.

Ik denk dat het voor de vrienden van Jezus wel een stille dag is geweest. Nu was de zaterdag voor hen nooit een drukke dag, het was immers sabbat. Deze zaterdag echter was het doodstil, een drukkende stilte, een oorverdovende stilte. Wat moesten ze nu nog zeggen? Jezus was dood en begraven. Degene waar generaties lang vol verlangen op was gewacht, waar alle hoop op was gevestigd, was dood. Ja, wat zeg je dan? Niets dus. Doodstil was het.

Het zal niet overal stil geweest zijn. In de voor ons onzichtbare wereld zal het een drukte van belang geweest zijn. Aan de ene kant een zinderende spanning, wachtend op het moment dat de Zoon van God zou opstaan uit het graf en de hemel zou exploderen in een machtig gejuich. Aan de andere kant een gelaten stemming, vol gejammer en geklaag, omdat de nederlaag absoluut was. Jezus had overwonnen!

Wij weten dat het na deze zaterdag Paasmorgen wordt. Ja, Jezus heeft ooit op een zaterdag in het graf gelegen. Dat graf is echter al bijna 2000 jaar leeg omdat hij is opgestaan. Hij leeft en heeft de dood overwonnen. Hij stierf onze dood en nu mogen wij zijn leven leven! Als ik daaraan denk, word ik daar stil van. Vol ontzag, als ik bedenk wat er veranderde in dat Paasweekend. Alles! Ja, daar word ik wel even stil van. Om vervolgens op te staan en uit volle borst te juichen. Jezus ligt niet meer in dat graf, hij leeft! De dood is overwonnen, de vijand voor eens en altijd verslagen. En ik? Ik ben nu als Jezus. Hij leeft in mij en ik in hem. Voor eeuwig één gemaakt met de Heer van de Hemelse legermachten, de Koning der koningen, de Zoon van God.

Ja, het is Stille Zaterdag, maar als ik me dat allemaal bedenk, kan ik onmogelijk stil blijven.

Pieter Sijl - Voorganger van de EGZ, samen met zijn vrouw Lisette. Een volkomen onverwachte bestemming die God al lang had voorbereid en waarin hij met plezier en af en toe vol verwondering wandelt.