Typisch Jezus!

image description

Al in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, kom je Jezus tegen. Niet als persoon - pas in het Nieuwe Testament lees je over zijn geboorte - maar wel zijn karakter. In vier delen leer je in de serie 'Typisch Jezus' via vier verschillende personen uit het Oude Testament belangrijke karaktertrekken van Jezus kennen