“Wij zijn rechtvaardig!”

“Wij zijn rechtvaardig!”

God heeft altijd veel geduld met de mensen gehad.
Hij liet hen in leven, ook al deden ze veel verkeerde dingen.
En nu redt God iedereen die gelooft in Jezus Christus.
Want iedereen die gelooft, wordt door God als een goed mens gezien. (Rom 3: 26 BGT)

 

Harry Coffman - Harry Coffman is een goede bekende van de EGZ en vooral bekend om zijn profetische bediening. Harry woont in Portland, Oregon.