“Wat zegt GOD over deze tijd!”

“Wat zegt GOD over deze tijd!”

Het Woord werd geopend door Michiel Koelewijn vanuit Psalm 91, met zeer dringende boodschap naar ons van: “Wat zegt GOD over deze tijd!”.

“Want GOD heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.” (2 Timoteüs 1:7)

De boze zaait momenteel angst en verderf, met de pijlen van angst en suggestie.
Maar wij mogen ons vertrouwen stellen op GOD.
“Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.” (Psalm 91:1)

Wij mogen schuilen in die schuilplaats, net zoals een parasol ons beschermt op hete zomerdag tegen de felle zon.
Op GOD kun je en mag je vertrouwen, wanneer jij JEZUS hebt toegelaten in jouw leven.
Nodig JEZUS uit in jouw hart wanneer je Hem nog niet kent en Hij zal komen.
GOD is onze beschermer.
De duivel zal ons proberen te raken in onze emoties.
“Want Híj (GOD) zal u redden van de strik (net) van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest (virus). Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.” (Psalm 91:3-4).
De duivel is de vogelvanger en zijn strik, zijn net is angst.
En met angst wil hij u lamleggen, jou overmeesteren.
GOD is onze Enige Hoop.
“U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.” (Psalm 91:5-6).
Het coronavirus is het verderf, de pest, maar daarvoor hoef jij geen vrees te hebben.
Wanneer GOD iets zegt, dan zal Hij het ook doen, want Hij is GOD en Hij kan niet liegen.
“Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.” (Psalm 91:7).
GOD doet wat Hij zegt.
Neem GOD’s Woord tot je en vertrouw daar op.
Maak het je eigen, lees het keer op keer en geloof het met je hart en spreek het uit met je mond.
Belijdt in je dagelijkse leven en je zult worden gered.
“Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.” (Psalm 91:9-10)
Wanneer jij JEZUS liefhebt, zal de Vader in jou wonen.
Het onheil zal jou daarom niet naderen.
“Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.” (Psalm 91:11-12)
GOD heeft Zijn engelen een missie gegeven en deze missie is om jou te beschermen.
Een meisje kwam naar een dokter omdat haar moeder ernstig ziek was.
De dokter ging op bezoek, het meisje was weg en de zieke vrouw zei: “Ik heb helemaal geen dochter.”.
GOD had een engel gestuurd, zodat deze vrouw hulp kreeg.
Er is een legermacht van engelen om ons heen.
“Op de  felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.” (Psalm 91:13).
Dit is een beeld van elke demonische activiteit om ons heen, maar daar mogen wij in de autoriteit van JEZUS boven staan.
“Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.” (Psalm 91:14-16)
GOD luistert naar jouw gebed.
Bidt vanuit GOD’s Waarheid.
Dank GOD in je gebed.
Bidt voor de overheid.
Lees Psalm 91 deze week en maak het je eigen.
GOD is onze Enige toevlucht.
Hij is onze bescherming.
Jij hoeft niet bang te zijn. 
Geen virus zal jou raken.
Het onheil gaat mijn huis voorbij, want GOD woont in mij.
U stuurt uw engelen om mij te beschermen.
Ik mag staan in de autoriteit van de Allerhoogste GOD.
Ik mag staan in de autoriteit van JEZUS CHRISTUS.
Romeinen 8:38-39

Michiel Koelewijn - Bevlogen ondernemer. Bij alles wat hij begint lijkt het hem voor de wind te gaan. Zijn geheim? Een levende relatie met God met de Heilige Geest als belangrijkste raadgever. Liefhebber van Jezus en van één van de mooiste dingen die Jezus ons heeft geleerd: de buitensporige genade van Zijn Vader. Woonachtig in Zeewolde, samen met Annemieke en hun gezin, en aangesloten bij de EGZ.