Waar het hart vol van is …

Waar het hart vol van is …

 De Bijbel zegt in Lukas 6:45: "want waar de hart vol van is daar stroomt de mond van over".
Alleen de vraag is: waar is jouw hart vol van?
Is het vol van Gods woord of van andere dingen?
 

Erik Nagtegaal - Man en motivator van een aantal mooie bedieningen in de EGZ, waaronder het profetisch team en gebedsteam.