Uw koningkrijk kome

Uw koningkrijk kome

Uw koningkrijk kome

Simon Monster - Simon Monster is al jaren lang zendeling in Mongolie. Hij begeleidt en coached jonge leiders en zet ze op de benen in hun bediening door te discipelen vanuit relatie.