De vorming van Christus in ons

De vorming van Christus in ons

Simon woont en werkt al jaren lang in Azië. Hij is mentor van jonge leiders en zet ze op de benen in hun volgen van de Here Jezus en in hun bediening door hen te discipelen vanuit de persoonlijke relatie.

Simon Monster - Simon Monster is al jaren lang zendeling in Mongolie. Hij begeleidt en coached jonge leiders en zet ze op de benen in hun bediening door te discipelen vanuit relatie.