Leven vanuit Gods waarheid.

Leven vanuit Gods waarheid.

Leven vanuit Gods waarheid of met andere woorden een integer leven leiden betekent, leven en spreken op basis van wat God zegt. Alles wat wij doen of zeggen is gebaseerd op Zijn woord.

Erik Nagtegaal - Man en motivator van een aantal mooie bedieningen in de EGZ, waaronder het profetisch team en gebedsteam.