Heb Elkaar Lief - 3

Heb Elkaar Lief - 3

Hoewel liefde niet 'meetbaar' is, geeft de Bijbel wel een heel aantal indicatoren aan, waaruit blijkt of we iemand liefhebben. In Galaten 5 vinden we de vrucht van de Geest: Liefde. En in 1 Korinthiërs 13 vinden we praktische beschrijvingen hoe die liefde zich uit.

Belangrijk is dat je die liefde niet laat roven.

 

Jan Jacob de Maa - Samen met zijn vrouw Mattanja oudste binnen het leidinggevend team van de EGZ. In het dagelijks leven docent, en dat is goed te merken wanneer hij onderwijst. Lastige onderwerpen gaat hij niet uit de weg. Zijn grootste passie is om de gemeente te zien groeien en bloeien; met daarbij de overtuiging dat het toepassen van Gods principes vanuit Zijn woord, in de kracht van Zijn Geest, sterke en stabiele gelovigen voortbrengt. Woonachtig in Zeewolde, samen met zijn vrouw Mattanja en hun gezin, en aangesloten bij de EGZ.