Heb Elkaar Lief - 3

Heb Elkaar Lief - 3

Hoewel liefde niet 'meetbaar' is, geeft de Bijbel wel een heel aantal indicatoren aan, waaruit blijkt of we iemand liefhebben. In Galaten 5 vinden we de vrucht van de Geest: Liefde. En in 1 Korinthiërs 13 vinden we praktische beschrijvingen hoe die liefde zich uit.

Belangrijk is dat je die liefde niet laat roven.

 

Jan Jacob de Maa - Bekend als spreker in de gemeente. In het dagelijks leven docent, en dat is goed te merken als hij onderwijst. Lastige onderwerpen gaat hij niet uit de weg. Woonachtig in Zeewolde, samen met zijn vrouw Mattanja en hun gezin, en aangesloten bij de EGZ.