God ziet (het met) je zitten

God ziet (het met) je zitten

Net zoals Jezus Zacheüs in de boom zag zitten, ziet Hij jou ook zitten.
Hij ziet je zitten maar ziet het ook met je zitten.

Anne Damstra - Samen met zijn vrouw Louise de man achter het kinderwerk in de EGZ. Als oudste al jaren onderdeel van de gemeenteleiding en in die rol iemand met wijsheid en inzicht. Van huis uit geen spreker maar eenmaal op het podium iemand die jong en oud boeit.