God overwint jouw probleem.

God overwint jouw probleem.

Als Josafat met tegenslag wordt geconfronteerd (2 Kron. 20) erkent hij allereerst de grootheid en almacht van God. 
Hij bidt vrijmoedig en maakt van zijn probleem God's probleem.
Voor ons geldt hetzelfde. Probeer niet je moeilijkheden op te lossen in eigen kracht; richt je op God; hij overwint ook jouw probleem!

Anne Damstra - Samen met zijn vrouw Louise de man achter het kinderwerk in de EGZ. Als oudste al jaren onderdeel van de gemeenteleiding en in die rol iemand met wijsheid en inzicht. Van huis uit geen spreker maar eenmaal op het podium iemand die jong en oud boeit.