Geloof in Uitvoering, deel 10, Geestelijke strijd

Geloof in Uitvoering, deel 10, Geestelijke strijd

Welkom in de strijd!
Of je je er bewust van bent of niet, elke christen die Gods wil gaat doen krijgt te maken met geestelijke strijd: de strijd tussen Jezus en het zaad van de slang (zonde). De duivel heeft geen macht meer over ons: hij is ontwapend, ontmaskerd, onttroond en overwonnen. De enige manier waarop hij en zijn geestelijke machten invloed kunnen uitoefenen in ons leven is op basis van de wapens die wij hen geven: hun leugens te geloven en daar naar te leven. Daar kunnen we van af komen door er 1) bewust van te worden 2) berouw te tonen 3) belijden wat niet goed is 4) bekeren en 5) bevrijd te worden.
Lydia gaf haar getuigenis hoe zij door onderwijs over geestelijke strijd bevrijd werd van jarenlange angst.

Gerard de Groot - Gerard de Groot is voorganger en oprichter van de Levend Woord Gemeente. Hij is samen met vier broers in een christelijk gezin opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Van jongs af aan had hij een spraakgebrek, hij stotterde. Op 18 jarige leeftijd kwam hij radicaal tot bekering toen hij een bovennatuurlijke ontmoeting met Jezus had en begreep dat hij vergeving van zonden nodig had. Daarna is hij heel bewust zijn leven gaan leven voor God. Hij volgde een Discipelschap trainingschool bij Jeugd met een Opdracht en een Bijbelschool in België waar hij zijn Bachelor en Master haalde. In 1989 ervoer hij dat God van hem vroeg om single te blijven. Daarna heeft hij tot zijn 40e bewust als single geleefd. God roept Gerard in Zijn dienst als verkondiger van Zijn Woord en geleidelijk geneest Gerard van zijn spraakgebrek. Spreken en onderwijzen is zijn lust en zijn leven. Vooral het onderwerp ‘geloof’ diept hij op alle manieren uit en ook het vrijzetten van mensen is op zijn lijf geschreven. Gemeentestichting en het pionieren van nieuwe dingen kenmerken zijn dertiger jaren. Ook is hij een veelgevraagd spreker in gemeentes en op conferenties in Nederland. Vlak voor zijn 40e ontmoet Gerard Lydia, zijn vrouw. Lydia is, net als Gerard, niet eerder getrouwd geweest en heeft gediend op het zendingsveld in Mozambique. Samen hebben zij een passie voor God, elkaar en de gemeente.