Dichterbij (elkaar) = samen

Dichterbij (elkaar) = samen

God noemt zichzelf tegenover Mozes de God van Abraham, Izaäk en Jakob.
En dat is niet zomaar.
God wil duidelijk maken dat Hij de God is die generaties samenbrengt.
En, er is meer. Iets waarmee God iedereen insluit.

Lisette Sijl - Samen met haar man Pieter leidinggevende in de EGZ. Liefhebber van de Bijbel die de ontdekkingen niet voor zichzelf houdt maar ze graag en met bewogenheid deelt met anderen.

Pieter Sijl - Samen met zijn vrouw Lisette al jaren een van de leidinggevenden in de EGZ.