Dichterbij (elkaar) = samen

Dichterbij (elkaar) = samen

God noemt zichzelf tegenover Mozes de God van Abraham, Izaäk en Jakob.
En dat is niet zomaar.
God wil duidelijk maken dat Hij de God is die generaties samenbrengt.
En, er is meer. Iets waarmee God iedereen insluit.

Lisette Sijl - Samen met haar man Pieter voorganger van de EGZ. Liefhebber van de Bijbel die de ontdekkingen niet voor zichzelf houdt maar ze graag en met bewogenheid deelt met anderen.

Pieter Sijl - Voorganger van de EGZ, samen met zijn vrouw Lisette. Een volkomen onverwachte bestemming die God al lang had voorbereid en waarin hij met plezier en af en toe vol verwondering wandelt.