De God die geen halve dingen doet

De God die geen halve dingen doet

Aan de hand van het verhaal van de blinde man in Betsaida (Markus 8) zie we dat God geen God is die halve dingen doet. 
Wat hij begint maakt hij af. 

Een paar uitgangspunten daarbij zijn:
* God is midden in ons leven aanwezig
* God is een God van herstel
* God stopt nooit

Jan Jacob de Maa - Samen met zijn vrouw Mattanja oudste binnen het leidinggevend team van de EGZ. In het dagelijks leven docent, en dat is goed te merken wanneer hij onderwijst. Lastige onderwerpen gaat hij niet uit de weg. Zijn grootste passie is om de gemeente te zien groeien en bloeien; met daarbij de overtuiging dat het toepassen van Gods principes vanuit Zijn woord, in de kracht van Zijn Geest, sterke en stabiele gelovigen voortbrengt. Woonachtig in Zeewolde, samen met zijn vrouw Mattanja en hun gezin, en aangesloten bij de EGZ.