De aarde is van God

De aarde is van God

 Als je de Bijbel leest kan je de vraag stellen wie er nu werkelijk over de aarde regeert.
We zingen "de Heer regeert" (naar Psalm 96) maar lezen ook dat er strijd is tegen "de wereldbeheersers" (in Efeze 6).
Er is sprake van Satan als god van deze wereld (2 Cor. 4:4), terwijl Jezus heeft gezegd "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Mat. 28:18). 

Heeft God de aarde nog wel in Zijn hand?

Jeroen Koornstra - Opgegroeid in België waar hij "kind aan huis was" van een Bijbelschool. Inmiddels woonachtig in Zeewolde, samen met Jolanda en hun gezin, en aangesloten bij de EGZ. Liefde voor het Woord van God is er met de paplepel ingegoten en dat hoor en zie je. Zijn grootste passie is Jezus.