Bezorgdheid

Bezorgdheid

Het Woord werd geopend door Jan Jacob de Maa en had als kernwoord ‘Bezorgdheid’.

Psalm 18: “Hij (GOD) oefent mijn handen voor de strijd ...”

Het wat en waarom, maar GOD geeft ons de middelen om ervoor te gaan.

In Mattheüs 4 staat dat JEZUS rond ging goed doende en iedereen geneest.

In Mattheüs 5 begint de Bergrede en gaat door tot het einde van hoofdstuk 7.

JEZUS geeft onderwijs over het Koninkrijk van GOD, over Wie GOD is. 

De farizeeën en de sadduceeën legden het volk alleen wetten op, 613 regels om precies te zijn.

365 Over ‘Gij zult niet!’, voor elke dag één en 248 geboden.

En dan komt JEZUS, de Zoon van GOD en Hij legt uit hoe het werkelijk in elkaar zit.

Mattheüs 6:25-34, over bezorgdheid en de handvatten om deze te overwinnen.

1) Erkennen dat je waardevol bent in de ogen van GOD en het komt 19 maal voor in dit gedeelte om juist niet bezorgd te zijn.

Bezorgdheid neemt je totaal in beslag, net zoals wanneer een CPU van een computer alle rekenkracht nodig heeft om alles op de achtergrond te kunnen verwerken. Maar dan zoveel rekenkracht nodig op de achtergrond, dat er op de voorgrond, jouw scherm en de programma’s waar jij mee bezig bent, niets meer gebeurt.

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;” (Filippenzen 4:6)

Voorzichtig en vol zorgen, je moet dingen afmaken, maar het neemt je totaal in beslag.

JEZUS geeft voorbeelden uit de natuur, over de vogels die niets hoeven te doen, maar GOD zorgt voor ze. En zo ook de lelies, de bloemen, het gras, de hele natuur is prachtig.

Hoe mooi GOD ook zorgt voor de natuur, jij stijgt daar ver boven uit en bent veel meer waard.

De Liefde van GOD is in jou uitgestort en is overweldigend, zoals vermeld in de Romeinenbrief.

GOD’s Liefde is oneindig, Zijn ultieme Liefde is voor jou (Romeinen 8:32).

2) Zoek eerst Zijn Koninkrijk (Romeinen 8:33).

GOD kan soms dingen van je vragen.

Ga om met de Koning, want waar je mee omgaat wordt je mee besmet of door gezegend.

In Lukas 10 staat het verhaal van Martha en Maria en Martha is met van alles en nog wat bezig.

De zorg voor de mensen om haar heen en eigenlijk heeft het geen enkel resultaat voor haar zelf.

In haar opinie zou Maria eens wat meer de handen uit de mouwen moeten steken.

JEZUS trekt een heel andere conclusie.

Maria heeft het beste deel gekozen, namelijk aan de voeten van JEZUS.

Hoe zou Martha achteraf op deze constatering gereageerd hebben ?

Hierover kunnen wij alleen maar gissen …

“ ...ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht,...” (Psalm 131:2a)

Soms moet je echt zijn in de stilte en soms moet je opzoeken, zoals Jan Jacob het bijvoorbeeld heeft in de natuur, bijvoorbeeld één van zijn favoriete plekjes, Terschelling.

3) Bezorgdheid overwinnen, is leren jouw waarde te kennen in de nabijheid van de Koning.

Hij die voor ons pleit (Romeinen 8:34).

Leef bij de dag, want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen en elke dag heeft genoeg aan GOD’s Voorziening.

Vul je hoofd, jouw gedachten met de dingen van GOD (Psalm 1), want jij weet niet wat morgen gaat brengen.

Maar wat je wél mag weten is, dat GOD voor jou zorgt.

Het is soms moeilijk om te veranderen, gewoontes te doorbreken.

Laat andere stemmen in jou zwijgen en vul jouw hoofd met wat GOD voor jou heeft en wat Hij tegen jou zeggen wil.

Zorgen maken over vandaag, berooft je van de kracht voor de dag van morgen.

Jan Jacob de Maa - Samen met zijn vrouw Mattanja oudste binnen het leidinggevend team van de EGZ. In het dagelijks leven docent, en dat is goed te merken wanneer hij onderwijst. Lastige onderwerpen gaat hij niet uit de weg. Zijn grootste passie is om de gemeente te zien groeien en bloeien; met daarbij de overtuiging dat het toepassen van Gods principes vanuit Zijn woord, in de kracht van Zijn Geest, sterke en stabiele gelovigen voortbrengt. Woonachtig in Zeewolde, samen met zijn vrouw Mattanja en hun gezin, en aangesloten bij de EGZ.