Beloften en reuzen, wandelen in geloof

Beloften en reuzen, wandelen in geloof

Beloften en reuzen, wandelen in geloof
Het Woord van God, de Bijbel, staat vol van beloften van God. Gods plannen met individuele mensen zijn altijd goed. Omdat God goed is. Om die beloften waarheid te zien worden is het nodig om te leren in geloof te wandelen. Het is net zoals met het volk Israël dat onderweg was van Egypte naar het Beloofde Land. Niemand van hen was er geweest, God had beloofd dat ze er zouden wonen en dat het een mooi en vruchtbaar land zou zijn. Er woonde echter ook reuzen en de mensen woonden in versterkte steden. De beloften waren waar, maar die reuzen en andere uitdagingen ook. Om de beloften eigen te maken was het nodig om in geloof te gaan wandelen en het land in te nemen. Een prachtige geschiedenis die veel vertelt over de doop. Ook dat is een stap in geloof. En daarna ligt een land te wachten, vol beloften, maar ook met uitdagingen.

Pieter Sijl - Samen met zijn vrouw Lisette al jaren een van de leidinggevenden in de EGZ.