21-08 2011 Erik Nagtegaal

21-08 2011 Erik Nagtegaal

Onze Zienswijze.

Erik Nagtegaal - Man en motivator van een aantal mooie bedieningen in de EGZ, waaronder het profetisch team en gebedsteam.