'Pinksteren'

'Pinksteren'

Waarom werd het eigenlijk Pinksteren?
Jezus zegt het als volgt: ‘Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. 
En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. 
En in heel Judea en Samaria, en overal op aarde.’ 
Waarom? 
Om de rest van de wereld te vertellen dat Jezus, de zoon van God, stierf in jouw plaats. 
Hij overwon de dood, stond op uit het graf en LEEFT!  
Dat moet de wereld weten en daarvoor werd de Heilige Geest uitgestort, zodat jij met kracht kan getuigen van Jezus, de zoon van God, de Koning der koningen, de Redder van deze wereld.
 

Pieter Sijl - Samen met zijn vrouw Lisette al jaren een van de leidinggevenden in de EGZ.