Kinderkerk

“Jezus Christus was, is en blijft altijd Dezelfde.”  Hebreeën 13:8 (Het Boek)

Kinderen nemen binnen de EGZ een belangrijke plaats in. We bieden kinderen op hun eigen niveau bijbelgetrouw onderwijs aan. Dit gebeurt door middel van een gevarieerd, aantrekkelijk, vrolijk en eigentijds programma.

De activiteiten zijn er op gericht dat ieder kind:
- Jezus ervaart in zijn of haar leven
- Jezus volledig betrekt in zijn of haar leven
- Weet dat hij of zij een levende en sprekende God dient.

Binnen de kinderkerk willen we de waarheden en verhalen uit de bijbel dichter bij de kinderen en hun leefwereld brengen. Zij mogen weten dat ze echt een band kunnen hebben met de Vader, de Zoon en met de Heilige Geest.

Een veilige plek

Het is fijn om naar de kinderkerk te gaan; een veilige plek waar kinderen worden gezien als waardevol en bijzonder maar ook een plek om hechte vriendschappen aan te gaan. Passie voor God en de passie voor kinderen staan daarbij centraal.
Ieder kind mag weten dat het welkom is bij God en bij ons in de kinderkerk.

Gods liefde voor kinderen

God houdt van de kinderen. Over deze Liefde willen we de kinderen leren zodat Gods Koninkrijk in en door hen heen zichtbaar wordt. Het is ons verlangen om samen met ouders/verzorgers de kinderen te stimuleren een persoonlijke relatie met God te hebben en het werk van de Heilige Geest te kennen en te ervaren.

Contact

Wil je meer weten over het kinderwerk van de EGZ, dan kun je mailen naar: kinderkerk@evangelischegemeente.nl
Voor het laatste nieuws en het actuele programma kun je je ook abonneren op onze nieuwsbrief.

Miniparels (dreumesen 1-2,5 jaar)

Onze Miniparels worden tijdens de dienst opgevangen. Er is voldoende speelgoed aanwezig. Spelen is dan ook wat we hier doen.

Bij de Miniparels zijn altijd genoeg kinderwerkers aanwezig die ervaring hebben met de allerkleinsten. Zij proberen elk kind voldoende aandacht en zorg te geven.

Maxiparels (peuters 2,5-4 jaar)

We hebben een warme plek waar ze mogen leren dat God van hen houdt en voor hen zorgt. We bieden een afwisselend programma aan.

Als de kinderen binnenkomen is er eerst een speelmoment zodat ze even kunnen wennen. Daarna wordt er een Bijbelverhaal verteld. Hierbij gebruiken we allerlei attributen die bij het verhaal passen om het verhaal te verduidelijken. Bij de Maxiparels wordt ook veel gezongen. Op eenvoudige wijs en met veel gebaren en bewegingen. Als laatste wordt er meestal een knutselwerkje gemaakt om mee naar huis te nemen.

Onderbouw (groep 1 en 2 van de basisschool)

We starten met vrij spelen. Elke zondag is er een kringmoment waarin we samen met de kinderen zingen voor God. We vertellen een Bijbelverhaal en gaan samen ontdekken wat we hiervan kunnen leren. Er is altijd een spelmoment of een creatieve activiteit en we bidden met de kinderen voor de dingen die hun bezighouden.

Middenbouw (groep 3,4 en 5 van de basisschool)

In hun eigen dienst luisteren ze naar een Bijbelverhaal en worden er allerlei Bijbelse thema’s behandeld. We zingen en dansen en we doen regelmatig actieve spelletjes of een creatieve verwerking. Er is natuurlijk ook ruimte om elkaar te leren kennen en vriendschappen aan te gaan en te versterken. We willen de kinderen leren God te ontmoeten en naar Zijn stem te luisteren.

Let op: Vanaf januari stroomt groep 5 door naar de bovenbouw.

Bovenbouw (groep 6, 7 en 8 van de basisschool)

Het programma bestaat uit aanbidding, Bijbelverhaal en spel. Daarna wordt er in kleine groepen doorgepraat over het onderwerp.

De kinderen worden uitgedaagd om de dingen te doen die Jezus deed zoals: luisteren naar de stem van God, zieken de handen opleggen, bidden, profeteren en omzien naar elkaar. We streven er naar dat de kinderen wanneer ze kinderkerk verlaten een levende relatie met hun Heer hebben.

Het nieuwe seizoen gaat voor de Bovenbouw ieder jaar van start met het Bovenbouwkamp. Het kamp is bedoeld om relaties op te bouwen. Relaties met elkaar, met de leiding maar bovenal met Jezus. Voor een korte impressie van het laatste kamp.

Groep 8

Het eerste deel van het (school)jaar volgen de kinderen van groep 8 het normale bovenbouwprogramma. Vanaf januari bieden we hen een aangepast programma aan. Zij worden dan voorbereid op de pubertijd en op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Kinderkerstfeest

Ieder jaar op kerstavond (24 december) vieren we het kinderkerstfeest. Kinderen, ouders, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, opa’s en oma’s zijn welkom. Het is een feest voor jong en oud.

Kidspraise

Eén keer per maand is er voor de kinderen van de Bovenbouw en de Middenbouw een Kidspraise. Onder leiding van een aanbiddingsleider en een band zingen we liederen en aanbidden we God.

De thema’s van de kidspraise hebben altijd te maken met discipelschap. De onderwerpen zijn o.a. God de Vader, geloven, bidden, de Bijbel, evangeliseren en liefde.

Familiepraise

Een paar keer per jaar is er een familiepraise. De kinderen van de Boven-, Midden- en Onderbouw starten dan samen met hun ouders in de volwassendienst.